گاهی به آسمان نگاه کن

یکی بود ... هنوزم هست

22

امروز تو مستراح بیمارستان یه دسته خر تو سقفش کار گذاشته بودن
رو توالتش ده ثانیه تکون نمیخوردی چراغ خاموش میشد دستمو تکون میدادم روشن میشد
یه دقه طول کشید مکانیزمش رو کشف کنم تو اون ظلمات
اصن حرکت زور زدنم رو به فیلانشم حساب نمیکرد...فقط دس تکون دادن حالیش بود بدبخت کمبود محبت دار

+ نادر نریمان ; ۳:٤٠ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩۱
    یادگار دوست ()   

21

سفید شدن موی آسیابان را کسی ندید

+ نادر نریمان ; ۳:٤٠ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩۱
    یادگار دوست ()   

21

سفید شدن موی آسیابان را کسی ندید

+ نادر نریمان ; ۳:٤٠ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩۱
    یادگار دوست ()   

20

دیگر آسیابی در کار نیست
سفید شده روزگارند این موها

+ نادر نریمان ; ۳:۳٩ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩۱
    یادگار دوست ()   

19

مادرم عید نبود که بتونه کلاه قرمزی رو ببینه
براش گرفتم
دیشب تا ساعت دو و نیم ، سه نشستیم با هم سه قسمتش رو یه نفس دیدیم

خنده اش دنیاست ..دنیا

+ نادر نریمان ; ۳:۳۸ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩۱
    یادگار دوست ()   

18

از در مستراح خونه که وارد میشدم یه تیکه کاشی بلند شده بود دقیقن با سایه هاش شبیه عنکبوت بود
امروز گفتم بکنمش هی میرم دسشوئی به فکر حشرات اینا نباشم اونم بدون لباس و در حالت بی دفاع
حالا کندمش شبیه سوسک شده

3/14 نوشت
عنکبوت رو میگیرم دستم
ولی امان از سوسک...امان

+ نادر نریمان ; ۳:۳٤ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩۱
    یادگار دوست ()