گاهی به آسمان نگاه کن

یکی بود ... هنوزم هست

» پنجشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٤ :: 39
» شنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٤ :: 38
» شنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٢ :: 37
» سه‌شنبه ۳٠ آبان ۱۳٩۱ :: 36
» سه‌شنبه ۳٠ آبان ۱۳٩۱ :: 35
» سه‌شنبه ۳٠ آبان ۱۳٩۱ :: 34
» سه‌شنبه ۳٠ آبان ۱۳٩۱ :: 33
» پنجشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩۱ :: 32
» پنجشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩۱ :: 31
» پنجشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩۱ :: 30
» پنجشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩۱ :: 29
» پنجشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩۱ :: 27
» پنجشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩۱ :: 26
» پنجشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩۱ :: 25
» پنجشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩۱ :: پنجشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩۱
» پنجشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩۱ :: 23
» پنجشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩۱ :: 22
» پنجشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩۱ :: 21
» پنجشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩۱ :: 21
» پنجشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩۱ :: 20
» پنجشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩۱ :: 19
» پنجشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩۱ :: 18
» شنبه ٢٤ دی ۱۳٩٠ :: 17
» شنبه ٢٤ دی ۱۳٩٠ :: 16
» شنبه ٢٤ دی ۱۳٩٠ :: 15
» سه‌شنبه ٢٩ آذر ۱۳٩٠ :: 14
» چهارشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩٠ :: 13
» سه‌شنبه ٢٢ آذر ۱۳٩٠ :: 12
» سه‌شنبه ٢٢ آذر ۱۳٩٠ :: 11
» سه‌شنبه ٢٢ آذر ۱۳٩٠ :: 10
» سه‌شنبه ٢٢ آذر ۱۳٩٠ :: 9
» سه‌شنبه ٢٢ آذر ۱۳٩٠ :: 8
» سه‌شنبه ٢٢ آذر ۱۳٩٠ :: 7
» سه‌شنبه ٢٢ آذر ۱۳٩٠ :: 6
» سه‌شنبه ٢٢ آذر ۱۳٩٠ :: 5
» سه‌شنبه ٢٢ آذر ۱۳٩٠ :: 4
» سه‌شنبه ٢٢ آذر ۱۳٩٠ :: 3
» سه‌شنبه ٢٢ آذر ۱۳٩٠ :: فیلم
» سه‌شنبه ٢٢ آذر ۱۳٩٠ :: 2
» سه‌شنبه ٢٢ آذر ۱۳٩٠ :: 1
» چهارشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٠ :: سبیل
» شنبه ۱ امرداد ۱۳٩٠ :: تصادف منجر به قتل !
» دوشنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٠ :: هارمونیتون به روح اعتقاد داره ؟
» جمعه ٢٤ تیر ۱۳٩٠ :: پاچه خوار یا قزوینی مسئله این است
» پنجشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٠ :: مشقتهای شغلی !
» سه‌شنبه ٢۱ تیر ۱۳٩٠ :: داروغه ناتینگهام !
» دوشنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٠ :: میمیرم واسه مردن !
» یکشنبه ۸ خرداد ۱۳٩٠ :: دو هفته رویائی
» یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: مرثیه ای بر یک رویا
» سه‌شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٩ :: بازم متولد میشویــــــــــــــــم
» چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٩ :: not today
» دوشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٩ :: دوشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٩
» سه‌شنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٩ :: روند
» شنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٩ :: مسخره
» دوشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸٩ :: ناک آوت
» سه‌شنبه ٢٧ مهر ۱۳۸٩ :: بیچاره
» یکشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٩ :: سیمندش
» شنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٩ :: مسیج
» سه‌شنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٩ :: :)
» دوشنبه ٥ مهر ۱۳۸٩ :: میمیک
» پنجشنبه ۱ مهر ۱۳۸٩ :: به مناسبت مهر ماه از (( کلاس )) متنفرم !
» یکشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٩ :: من دلم ..... ، آخ دلم !
» سه‌شنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٩ :: راس راسکی !
» سه‌شنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸٩ :: مرداد
» شنبه ٩ امرداد ۱۳۸٩ :: ذوق مرگ !
» سه‌شنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٩ :: پرده پرده وجودم !!!
» پنجشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٩ :: اضمحلال مغزی !
» جمعه ٧ خرداد ۱۳۸٩ :: همت مضاعف !
» سه‌شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: دانلود موزیک
» چهارشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: حتمن !
» دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: بوق !
» چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: تولد !
» یکشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: آرزو !!!
» سه‌شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٩ :: روحشان شاد !
» شنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٩ :: اگر جنسیتم مونث بود چه میشد ؟
» یکشنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٩ :: متن مسروقه !
» سه‌شنبه ۳ فروردین ۱۳۸٩ :: اولین پست سال 89
» سه‌شنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸۸ :: یکی بود ....هنوزم هست
» سه‌شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸۸ :: دل خوش سیری چند
» شنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸۸ :: آنچه گذشت !
» شنبه ۱ اسفند ۱۳۸۸ :: شخصن قربان میرویم
» یکشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸۸ :: مبارزه !
» پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۸۸ :: دانلود کتاب دائی جان ناپلئون با لینک مستقیم
» چهارشنبه ٧ بهمن ۱۳۸۸ :: عدالت!
» شنبه ۱٩ دی ۱۳۸۸ :: امید
» شنبه ٥ دی ۱۳۸۸ :: اعترافات یک ذهن خطرناک !!!
» دوشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸۸ :: گیــــــــــــــــــج
» پنجشنبه ٢٦ آذر ۱۳۸۸ :: محرم
» جمعه ۱۳ آذر ۱۳۸۸ :: غر غر نامه !
» دوشنبه ٢ آذر ۱۳۸۸ :: موزیک تیتراژ سریال گرگها ساخته استاد مجید انتظامی
» جمعه ٢٩ آبان ۱۳۸۸ :: آینده
» دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸۸ :: نغمه یا عر عر ؟ مسئله این است !!
» چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۸ :: دشمن مردم !
» سه‌شنبه ٧ مهر ۱۳۸۸ :: لحظه های خوب و تولد سان شاین !
» پنجشنبه ٥ شهریور ۱۳۸۸ :: ناراضی !
» جمعه ۱٦ امرداد ۱۳۸۸ :: حسین پناهی
» شنبه ۳ امرداد ۱۳۸۸ :: Whitney Houston - I Will Always Love You
» شنبه ۳ امرداد ۱۳۸۸ :: پشیمان نامه !!!
» چهارشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸۸
» پنجشنبه ٤ تیر ۱۳۸۸ :: آزادی !
» یکشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸۸ :: سگ را بجنبان
» سه‌شنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: خود خودم
» سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: چند دقیقه
» دوشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: کریس دی برگ - همواره در خاطرم
» یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: نوار قلب !
» یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: اس ام اس
» سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: بیانیه‌ مایلی‌کهن در انتقاد از قلعه‌نویی
» یکشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸۸ :: تف !
» یکشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸۸ :: عیدنامه !
» یکشنبه ٩ فروردین ۱۳۸۸ :: روز داوری !!!
» پنجشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٧ :: فرهاد-کودکانه
» جمعه ۱٦ اسفند ۱۳۸٧ :: خونه تکونی از دلهامون
» یکشنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٧ :: بالاخره . . .
» پنجشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٧
» دوشنبه ٢۳ دی ۱۳۸٧ :: دل تنگی
» شنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٧ :: شنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٧
» پنجشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٧ :: نوشته ای برای خوانده نشدن
» پنجشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٧
» دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٧ :: بد نیست به این نکته ها هم توجه کنی
» جمعه ۸ آذر ۱۳۸٧ :: امروز اطلاع ثانوی میباشد
» چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۸٧ :: تا اطلاع ثانوی این وبلاگ بروز نمیشود !!!
» چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٧ :: تمام احساسی که دارم
» چهارشنبه ۳٠ امرداد ۱۳۸٧ :: تغییر
» پنجشنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٧ :: زنده یاد حسین پناهی
» پنجشنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٧ :: بدون شرح . . .
» شنبه ٥ امرداد ۱۳۸٧ :: معذرت می خواهم چندم مرداد است ؟
» شنبه ٢٢ تیر ۱۳۸٧ :: مبارزه
» پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٧ :: ...
» سه‌شنبه ٤ تیر ۱۳۸٧ :: خدای زمینی
» پنجشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٧ :: کلیشه
» سه‌شنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸٧ :: قدم زنان بر روی اعصاب مبارک.....
» یکشنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸٧ :: گواهی غیبت موجه !
» یکشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٧ :: یه دونه زنده گی...
» دوشنبه ٦ خرداد ۱۳۸٧ :: عنوان ندارد...
» سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: سوتی و دیوانگی
» پنجشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٧
» چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: صلاح
» چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: الوعده وفا...
» یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: روز میلاد من
» چهارشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: سکوت
» جمعه ۳٠ فروردین ۱۳۸٧ :: دل ای دل
» سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸٧ :: مسبب دروغگوئی چوپان دروغگو کیه ؟؟!!!
» دوشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٧ :: دوشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٧
» یکشنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸٧ :: این خشم لعنتی
» سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸٧
» پنجشنبه ۸ فروردین ۱۳۸٧ :: آن رفت و این نیز هم ......
» چهارشنبه ٧ فروردین ۱۳۸٧ :: سالی که نکوست.....
» پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳۸٧ :: گفتمان من و اون...اولین پست بهار
» جمعه ٢٤ اسفند ۱۳۸٦ :: دلنوشته ها...دلتنگیها...رخت نوی طبیعت
» سه‌شنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٦ :: ترانه بازی
» دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸٦ :: بوی بهار
» یکشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٦ :: هوینجوری.....
» جمعه ۳ اسفند ۱۳۸٦ :: درس....
» جمعه ٢٦ بهمن ۱۳۸٦ :: ترس...
» چهارشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٦ :: ريتم....
» سه‌شنبه ٢ بهمن ۱۳۸٦ :: مولا هنوز مظلومی...؟
» شنبه ٢٩ دی ۱۳۸٦ :: عجب!!!!!!!!
» سه‌شنبه ٢٥ دی ۱۳۸٦ :: کارنووال
» دوشنبه ۱٧ دی ۱۳۸٦ :: دوشنبه ۱٧ دی ۱۳۸٦
» پنجشنبه ۱۳ دی ۱۳۸٦ :: پستچی
» دوشنبه ۱٠ دی ۱۳۸٦ :: تبریک سال نو ميلادي
» پنجشنبه ٦ دی ۱۳۸٦ :: حکمت چيه نميدونم
» سه‌شنبه ٤ دی ۱۳۸٦ :: به تلخيه عسل((اولين پست زمستون)))
» جمعه ۳٠ آذر ۱۳۸٦ :: یه تبریک ساده
» پنجشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸٦ :: کی به کیه تاریکیه!!!!!!!!!
» چهارشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٦ :: ۲۸ اذر
» سه‌شنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٦ :: لاکی لوک
» چهارشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٦ :: این نیز بگذرد
» سه‌شنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٦ :: پرواز سهم من است....
» دوشنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٦ :: ايران من
» دوشنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٦ :: ای خدا
» جمعه ۱٦ آذر ۱۳۸٦ :: عشق یعنی مشکلی اسان کنی
» جمعه ۱٦ آذر ۱۳۸٦ :: دگردیسی
» پنجشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٦
» سه‌شنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٦ :: دلم گرفت ای اسمون
» سه‌شنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٦ :: صداقت
» یکشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٦ :: یکی مثل خودت