گاهی به آسمان نگاه کن

یکی بود ... هنوزم هست

دشمن مردم !

یه جا نظر سنجی بود که بزرگترین دشمن ملت ایران کیهبهترین جواب به نظر من این بود که یه نفر نوشته بود


حافظه ضعیف تاریخی خود ملتمون

((فراموشی))

+ نادر نریمان ; ۸:۱٠ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۸
    یادگار دوست ()