گاهی به آسمان نگاه کن

یکی بود ... هنوزم هست

مبارزه !

برنده کسی نیست که هرگز شکست نمیخورد،
بلکه کسی است که هرگز میدان را واگذار نمیکند...

انسان گاهی می برد،
گاهی چیز یاد می گیرد.

+ نادر نریمان ; ۱۱:٠٢ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸۸
    یادگار دوست ()