گاهی به آسمان نگاه کن

یکی بود ... هنوزم هست

متن مسروقه !

ما مست از سخنانی هستیم که هنوز به فریاد در نیاورده ایم

مست از بوسه هائی هستیم که هنوز نگرفته ایم

از روزهائی که هنوز نیامده اند

از آزادی که در طلبش بودیم

از آزادی که ذره ذره به دست می آوردیم

پرچم را بالا بگیر تا بر صورت بادها سیلی بزند

حتی لاکپشت ها هم هنگامی که بدانند به کجا می روند

زودتر از خرگوش ها به مقصد میرسند

یانیس ریتوس [یونان]

 

3/14  نوشت

این متن مسروقه رو حدود 4 صبح از تقویم رومیزی خونه یه دوست خوب به سرقت بردم

+ نادر نریمان ; ٧:٢٤ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٩
    یادگار دوست ()