گاهی به آسمان نگاه کن

یکی بود ... هنوزم هست

تولد !

در این لحظه متولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد میشویـــــــــــم !!!

 

با صدای خان مظفر خوانده شود !

 

میدونم انیشتن بدنیا نیومده...ولی خوب ندید بدیدم دیگه !!!!

هی هر سال هیجان زده میشیم....دس خودمون نیس !!!

+ نادر نریمان ; ٤:٢٥ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٩
    یادگار دوست ()