گاهی به آسمان نگاه کن

یکی بود ... هنوزم هست

مسیج

به خاموشی ما منگر که ما معدن رازیم

فلک بشکست بال ما وگرنه اهل پروازیم

====

این یه شعر معمولی ِ ...

ولی وقتی این برات با مسیج میاد و به اسم فرستنده که نگاه میکنی و میبینی اینو یه جوون خیلی خوشتیپ با قد رعنا که چند سال پیش یه ماشین بهش زده و فرار کرده و حالا تو هفته یکی دو روز از صبح تا شب با ویلچرش میاد دم مغازت میشینه و فقط با پلیر و موبایلش ور میره یا آدما رو نگاه میکنه  ..کنترل بدنش و حرف زدنش دست خودش نیست و  هر کسی نمیفهمه داره چی میگه

 

آی میسوزی آی میسوزی

====

آهای دخترا . . . . روزتون مبارک !

آهای مسئولا بجای اختصاص روز  دوزار ارزش قائل بشید

آهای نماینده ها بجای  اختصاص روز (( ایضن ))  طرح های مسخره صیغه و عفاف راه نندازید

3/14 نوشت

 

فیمینیسم هم خودتونید !

+ نادر نریمان ; ٢:۳۱ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٩
    یادگار دوست ()