گاهی به آسمان نگاه کن

یکی بود ... هنوزم هست

مسخره

یک هفته ای میشه که کوچه مون رو کندن و  دارن برای جدول کشی کردنش خاک بخوردمون میدن

منتهی دیگه امروز آخرش بود

از صبح صدای یدونه از اینا !

ولی  کهنه با صدای وحشتناک روی اعصاب و روانمه...دقیقن هم دم مغازه من کار گذاشتنش

عین این روانیا فقط زل زدم بهش عصبی عصبی

آماده برای پاچه گیری در محل در اسرع وقت

3/14 نوشت

مسخره تر از تاریخ انقضا رو کیسه نمک و شیشه سیر ترشی به عمرم ندیدم

+ نادر نریمان ; ٤:۱۳ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٩
    یادگار دوست ()