گاهی به آسمان نگاه کن

یکی بود ... هنوزم هست

پستچی

عاشقی   انقدر  برای  نامزدش  نامه  نوشت  تا  نامزدش  با  پستچی  ازدواج  کرد.

یا حق

+ نادر نریمان ; ۱٠:٤٠ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱۳ دی ۱۳۸٦
    یادگار دوست ()