گاهی به آسمان نگاه کن

یکی بود ... هنوزم هست

3

هر سال محرم اینجا شاهد دعواهای بسیاری هستیم تو این هیئت ها و دسته ها
ولی دیروز اینجا وسط تعزیه دعوا شده

یکی از لشگریان یزید و شمر یکی از این طفلان سبز پوش رو من باب جوگیری طوری زده که بچه از دماغش خون اومده
بابای بچه هم زده یارو رو وسط خیابون ترکونده

حیف اونجا نبودم فقط تعریفشو شنیدم

+ نادر نریمان ; ٧:۱۸ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢٢ آذر ۱۳٩٠
    یادگار دوست ()