گاهی به آسمان نگاه کن

یکی بود ... هنوزم هست

12

سر میدون اول طرح زوج و فرد جلو چشم مامور راهنمائی
یه پژو خلاف اومد تو شیکم موتورم....زد پامو سرویس کرد
ماموره بهش میگه مقصری
میگه این کلاه ایمنی سرش نذاشته
(( *******  با این استدلالت ))
فقط من و ماموره زل زدیم بهم
بعد دیگه اصن ماموره نذاشت من حرف بزنم..خودش بیشتر از من عصبانی شد :))

**** = فحشای بیناموسی

+ نادر نریمان ; ٧:٥۱ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢٢ آذر ۱۳٩٠
    یادگار دوست ()