گاهی به آسمان نگاه کن

یکی بود ... هنوزم هست

17

یکی از رفیقام دو سال پیش دخدرش رو بخاطر بیماری از دست داد...داغون شد تو این دو سال
علان اومد مغازه با یه دخدر بچه هش نه ساله براش چن تا کارتون بخره
نگاهم رو دید و یواشکی گفت :
رفتیم اینو آوردیم
صداش میلرزید...خعلی خوشال بود
منم بغضم گرفت یهو

+ نادر نریمان ; ۳:٠۸ ‎ق.ظ ; شنبه ٢٤ دی ۱۳٩٠
    یادگار دوست ()