گاهی به آسمان نگاه کن

یکی بود ... هنوزم هست

20

دیگر آسیابی در کار نیست
سفید شده روزگارند این موها

+ نادر نریمان ; ۳:۳٩ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩۱
    یادگار دوست ()