گاهی به آسمان نگاه کن

یکی بود ... هنوزم هست

22

امروز تو مستراح بیمارستان یه دسته خر تو سقفش کار گذاشته بودن
رو توالتش ده ثانیه تکون نمیخوردی چراغ خاموش میشد دستمو تکون میدادم روشن میشد
یه دقه طول کشید مکانیزمش رو کشف کنم تو اون ظلمات
اصن حرکت زور زدنم رو به فیلانشم حساب نمیکرد...فقط دس تکون دادن حالیش بود بدبخت کمبود محبت دار

+ نادر نریمان ; ۳:٤٠ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩۱
    یادگار دوست ()