گاهی به آسمان نگاه کن

یکی بود ... هنوزم هست

25

- تیکه کلامت چیه ؟
+ اگه بجای موتور با نیسان بودم هم اینطوری میومدی تو شکمم ؟
+ نادر نریمان ; ۱۱:٠٠ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩۱
    یادگار دوست ()