گاهی به آسمان نگاه کن

یکی بود ... هنوزم هست

29

آدم یکم تیز بین باشه از وضعیت گربه های محل میشه فهمید چطور محلیه

محله ای که گربه هاش ادم رو بفلانشونم حساب نمیکنن و میان دور پاهای آدم خودشونو لوس میکنن مرفه نشینه

محله ای که گربه هاش تا آدم میبینن فرار میکنن و میرن زیر ماشین و بر و بر آدمو نگاه میکنن ببینن چه عکس العملی داری متوسط نشین

محل ما هم گربه ها یا دم ندارن یا گوش یا کورن
آدم میبینن انگار به جن گفتی بسم الله ...پودر میشن بجای فرار

درباره محلمون چیزی نگم بهتره
+ نادر نریمان ; ۱۱:٠٢ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩۱
    یادگار دوست ()