گاهی به آسمان نگاه کن

یکی بود ... هنوزم هست

هوینجوری.....

دولت به خَران ؛ نعمت به سگان


             پس ما ؛ به تماشای جهان آمده ایم....

+ نادر نریمان ; ۱٢:٢٩ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٦
    یادگار دوست ()