گاهی به آسمان نگاه کن

یکی بود ... هنوزم هست

تمام احساسی که دارم

 

 

 

. . .

 

مخلصیم  

١۴/٣  نوشت

می شد خیلی چیز ها بگم...اما مخلص یعنی بی ریا و صاف...پس همین بهتره...صافتر

+ نادر نریمان ; ۱٠:۱٧ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٧
    یادگار دوست ()