گاهی به آسمان نگاه کن

یکی بود ... هنوزم هست

دل تنگی

مــــــــــــــــــن، با زخم زبونات رفیقم
مرهم بزار ،با حرفات ، رو زخم عمیقم


با توام که داری به گریه م می خندی
کاش میشد بیایی و به من دل ببندی


تنها بودن یه کابوس شومه عزیزم
کار دل ، نباشی ، تمومـــه عزیزم
________________________


دلم تنگه و سرم .....
بماند همه حرف های نا گفته در دل ما
کین دل نیز ،
دگر محرم اسرار نیست .  .  .

___________

3/14    نوشت

فقط دلم تنگه ، همین و بس 

+ نادر نریمان ; ٩:٢٧ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢۳ دی ۱۳۸٧
    یادگار دوست ()