گاهی به آسمان نگاه کن

یکی بود ... هنوزم هست

عیدنامه !

سلام


اولندش !
عجب عیدی بود ! دیدی ؟ نامردا هر کانالی زدم تیک تیک ساعت قبل از تحویل سال رو پخش نمیکرد...صدای بوم گفتن توپ تحویل سال هم نبود
بعد اون اون اهنگ مخصوص سال تحویل هم نبود.
اصلا نفهمیدم عید شده
میگن سالی که نکوست از تیک تیک سال تحویلش پیداست !

دویومندش
همه عید سر کار بودم عین همه عمرم !

سیومندش
15 فروردین وقتی همه آبهای تعطیلات از آسیاب افتاد و شور و شوقش از سر ملت بدر شد با رفقا زدیم به دل جاده و رفتیم سرعین
جاده ، تنگی جای پراید ، سر و کله زدن با رفقا ، زیبائی گردنه حیران ،آش دوغ تو اون سرمای گردنه ، رسیدن به سرعین،شهر خلوت و همه چی ارزون تر از ایام تعطیلات،اقامت در یه اتاق ، آبگرم ، سر شیر تازه و عسل و نون محلی ، برگشتن و دوباره غرق شدن تو زیبائیهای گردنه حیران ،آستارا و بازارش (که فقط ارزش قدم زدن رو داره وگرنه بیشتر جنساش مال تهران و چین خودمون ! بود و تنها نقطه مثبتش متمرکز بودنش بود) ،خونه و دوباره زندگی به همون روال سابق الهی ،گاهی ،نگاهی

مخلصیم

+ نادر نریمان ; ٦:٤٧ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸۸
    یادگار دوست ()