گاهی به آسمان نگاه کن

یکی بود ... هنوزم هست

نوار قلب !

دلم تنگه...چند روزه که دلم تنگه....چه چیز ها که این چند روزه ندیدم
______
فقط با خودم یه چیزی رو دائم زمزمه میکنم ، قوت قلبمه

زندگی مثل نوار قلبه 
باید بالا و پائین داشته باشه.....خط ، صاف بشه مرده ام

+ نادر نریمان ; ٥:٤۳ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۸
    یادگار دوست ()