گاهی به آسمان نگاه کن

یکی بود ... هنوزم هست

کریس دی برگ - همواره در خاطرم

Chris De Burgh- Always On My Mind 

 

 

Maybe I didn't love you quite as good as I should have,

ممکنه اون طوری که باید عاشقت باشم، عاشقت نبودم

Maybe I didn't hold you quite as often as I could have,

ممکنه اونقدر که باید در آغوشت می گرفتم، در آغوشم نگرفتمت

Litte things I should have said and done,

اون کارهای کوچکی که باید می کردم و می گفتم

I just never took the time;

شاید وقتش رو پیدا نکردم

 

You were always on my mind,

ولی همیشه به فکرت بودم

You were always on my mind;

ولی همیشه به فکرت بودم

 

Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely nights,

شاید تو اون شبای تنهایی تورو در آغوشم نگرفتم

And I guess I never told you, I'm so happy that you're mine,

و فکر کنم که هیچوقت بهت نگفتم، که خیلی خوشحالم که تورو دارم

If I made you feel second best, I'm so sorry, I was blind,

اگه کاری کردم که احساس کنی برام تک نیستی، منو ببخش، من کور بودم

 

You were always on my mind,

ولی همیشه به فکرت بودم

You were always on my mind;

ولی همیشه به فکرت بودم

 

Tell me, tell me that your sweet love hasn't died,

بهم بگو، بهم بگو که عشق شیرینت نسبت به من هنوز نمرده

Give me, give me one more chance to keep you satisfied,

بده، بهم یه فرصت دیگه بده تا خوشنودت کنم

If I made you feel second best, I'm so sorry, I was blind,

اگه کاری کردم که احساس کنی برام تک نیستی، منو ببخش، من کور بودم

 

You were always on my mind,

ولی همیشه به فکرت بودم

You were always on my mind;

ولی همیشه به فکرت بودم

 

“Translated by: nj_plainclothesman@yahoo.com

www.hottranslatedlyrics.blogfa.com

+ نادر نریمان ; ٦:۳٠ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸۸
    یادگار دوست ()