گاهی به آسمان نگاه کن

یکی بود ... هنوزم هست

Whitney Houston - I Will Always Love You

خیلی وقت پیش که فیلم بادیگارد با بازی کوین کاستنر و ویتنی هیوستون رو دیدم

بعد یک مدت و قبل بازبینی دوباره فیلم خیلی چیزهاش رو فراموش کردم بجز 2 مورد .

 

یکی تیز بودن اون شمشیر سامورائی !

 

دوم موزیک پایانیش

 

حالا بعد این همه سال شمشیر رو که نداریم ولی دلیل نمیشه موزیک ررو هم نداشته باشیم !

امیدوارم لذت ببرید

 

 

 

If I should stay

اگر باید می ماندم


I would only be in your way. 
به پایت می ماندم


So I'll go, but I know 
پس می روم، اما می دانم


I'll think of you ev'ry step of the way. 
با هر گامی که بر می دارم به یادت خواهم بود

And I will always love you. 
و همیشه عاشقت خواهم ماند


I will always love you. 
همیشه عاشقت خواهم ماند


You, my darling you. Hmm. 
عاشق تو عزیزم، تو

Bittersweet memories 
خاطرات تلخ و شیرین


that is all I'm taking with me. 
تنها چیزهاییست که با خود دارم


So, goodbye. Please, don't cry. 
پس خدا نگهدار، خواهش می کنم گریه نکن


We both know I'm not what you, you need. 
هر دو می دانیم که من آن کسی نیستم که به او نیاز داری


And I will always love you. 
و همیشه عاشقت خواهم ماند


I will always love you. 
همیشه عاشقت خواهم ماند

I hope life treats you kind 
امیدوارم زندگی با تو خوب تا کند


And I hope you have all you've dreamed of. 
و امیدوارم به همه آرزوهایت برسی


And I wish to you, joy and happiness. 
و برایت آرزوی شادی و سرور می کنم


But above all this, I wish you love. 
ولی ورای همه اینها برایت عشق آرزو  دارم


And I will always love you. 
و همیشه عاشقت خواهم ماند


I will always love you. 
همیشه عاشقت خواهم ماند


I will always love you. 
همیشه عاشقت خواهم ماند


I will always love you. 

همیشه عاشقت خواهم ماند


I will always love you. 
همیشه عاشقت خواهم ماند


I, I will always love you. 
من،همیشه عاشقت خواهم ماند

You, darling, I love you. 
عاشق تو عزیزم، عاشقت می مانم


Ooh, I'll always, I'll always love you.
آه، همیشه، همیشه، عاشقت می مانم

 

دانلود

حجم  4/14 mb

 

“Translated by: nj_plainclothesman@yahoo.com

+ نادر نریمان ; ٤:۳۳ ‎ب.ظ ; شنبه ۳ امرداد ۱۳۸۸
    یادگار دوست ()