35

دیشب یه بار خر زدم پشت موتور وایسادم دیر وقت ، خلوت بشه برم خونه
یه سه راه بود چراغم سبز شد دور زدم تو خط سرعت بودم راهنما زدم بکشم بغل یه دویس شیش چراغ قرمزش رو رد کرد میخواس از راس سبقت بگیره که من داشتم میومدم بغل  دستسو خفن گذاش رو بوق

دس براش تکون دادم گازشو گرف اومد پیچید جلوم
وایسا بینم وایسا
گفتم این همه بوق نداشتا قرمز رد کردی منم راهنما زدم
گف قرمز رد نکردم راهنمات خرابه -  هنوز راهنمام روشن بود و چراغش قرمز بود :))
گف داشتم میزدم بهت بعد میزدم بهت بهم فحش میدادی
گفتم نه
یهو گف فیلان تو فیلان ادم دروغ گو
هی گیر داده بود که اگه میزدم  بهم فحش میدادی
اومد پائین و فوش فوش به ادمی که فحش میده و دروغگو :))

هی من مهربون میگفتم داداشم رفیق چرا انقدر عصبی؟ من بار اضافه زدم
اشتباه از من بوده چرا فحش بدم ؟
باز هی فحش میداد
گفتم ببین رفیق من این همه دارم مهربون و خوب باهات حرف میزنم چیزی نشده که ( در همین حین نیم خیز شدم رو موتور ماچش کنم
یهو گفت دستتو بنداز
فیلانت تو فیلان خواهر و مادر من داد میزد و هی میگف
هی میگفتم برادر من رفیق داداشم دور از جونت اروم باش
نشین پشت رل با این حالت
نشست و گازشو گرف رفت

پ.ن
هنوزم باورم نمیشه من انقدر اروم برخورد کردم

/ 1 نظر / 14 بازدید
افسونگر

[متفکر] جدی چقدر خوب و با حوصله منم موافق اینم که تا میتونیم صبوری کنیم. راستی مرسی که تو مطلبتون فحش ها رو سانسور کرده بودید. عالی بود.